6.2.11

Bajka / Fable


Pozvan sam da nacrtam dvije table stripa za nekakvu zbirku stripova u kojoj će iz svake evropske zemlje po jedan autor ukratko opisati svoju zemlju. Dakle, ovo je prva strana.
Narodna nošnja je moja kreacija!
Dakle, stari post sa istim crtežom sam zamijenio novijom verzijom.
Napravio sam još jedan crtež na istu temu koji ću postati malo kasnije.
Nastavlja se...

Copyright by Damir Steinfl.